ITRANSLATE DỊCH VÀ TỪ ĐIỂN 4+

Lưu ý: Chúng tôi mong mỏi cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp tiên tiến nhất ở chính ngôn từ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch auto nên rất có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc văn bản không chính xác. Mục tiêu của chúng tôi là khiến cho nội dung này trở yêu cầu hữu ích cùng với bạn. Vui tươi cho công ty chúng tôi biết ở cuối trang này rằng tin tức có hữu dụng với bạn không? dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh nhằm bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn đang xem: Itranslate dịch và từ điển 4+


Để chia sẻ bạn dạng trình bày PowerPoint với đồng đội của chúng ta hoặc cộng đồng trên một mạng buôn bản hội, trước tiên các bạn cần liên kết giữa các social và OneDrive. Thiết lập kết nối với mỗi mạng xóm hội của người tiêu dùng và sau đó bạn cũng có thể đăng vớ cả chúng ta muốn. Đây là cách:

Bấm tab Chia sẻ.

Bên dưới Chia sẻ, bấm Đăng lên, bấm thêm dịch vụ, rồi chọn mạng xã hội để kết nối đến đó.

*

Lưu ý:  Nếu bạn không thấy mạng xã hội bạn muốn trong danh sách, hãy bấm Tìm thêm dịch vụ và làm theo hướng dẫn trực tuyến để thêm dịch vụ vào.


Bấm Kết nối.

*

Khi bạn sẵn sàng để phân chia sẻ bản trình bày của mình:

Dưới phân chia sẻ, bấm Đăng lên.

*

Đánh dấu kiểm vào một hoặc nhiều ô cho (các) mạng xã hội bạn muốn đăng bản trình bày của mình lên.

Nhập thông báo về bản trình bày bạn sẽ đăng lên.

Xem thêm:

Cho phép mọi người (người đăng nhập vào OneDrive) nhằm sửa bản trình bày đăng lên bằng cách chọn fan nhận hoàn toàn có thể sửa.

Bấm Đăng.

*

Thay đổi hoặc loại trừ kết nối với mạng làng hội

Nếu chúng ta đã tùy chỉnh cấu hình kết nối giữa OneDrive và một mạng xã hội chẳng hạn như Facebook, Twitter, LinkedIn hoặc những người dân khác, chúng ta có thể loại bỏ liên kết đó bất kỳ lúc nào.

Bấm Đăng lên.

Bấm Thêm dịch vụ, rồi bấm Quản lý dịch vụ của tôi.

*

Bấm Sửa bên dưới mạng xã hội bạn muốn cố gắng đổi, ví dụ Facebook.

*

Bấm Loại bỏ hoàn toàn kết nối này, rồi bấm Loại bỏ.


*
*
*

Bạn đề nghị thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá ngôn từ đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia futbolpublic.com dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
futbolpublic.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phạt triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © futbolpublic.com 2022