THIÊN LONG BÁT BỘ BY JIN YONG

Hái dược đem đến dược thảo chính là nguyên liệu cho tài năng Chế dược, trong khi còn thu được những dược thảo phụ (bán sinh) yêu cầu cho việcchế những dược phẩm hiếm, hình như nó cũng là một trong những phần nguyên liệu của tài năng chế dược phẩm của các môn phái.

Bạn đang xem: Thiên long bát bộ by jin yong

Mua liềm hái thuốc trong tiệm tạp hóa cùng dọn túi trước khi ra phiên bản đồ hái dược nhé!


Học Nghề¶

Có thể học ở những thành thị bao gồm (chữ Ngư trên bản đồ) và upgrade về sau trong bang hội:

Đại Lý: NPC Lưu ký kết Nô (97, 128).

Lạc Dương: NPC Khương Ngư (207, 184).

Tô Châu: NPC Tưởng Bình (238, 77).

Lâu Lan: NPC Sa Y Liên (34, 194).

Xem thêm:


Thăng Cấp¶

Hái dược cho đủ điểm thuần thục của cấp lúc này và tương tác NPC nhằm thăng cấp.

Cấp 1 - 5: thăng cấp tại NPC dạy dỗ hái dược ở những thành chính, tiêu hao vàng với kinh nghiệm.

Cấp 5 - 10: NPC Chu thế Hữu trong tỉnh thành bang hội (129, 96; chữ Nông).


Phân Bố¶

Bảng phân bố nguyên vật liệu từ nghề hái dược tại các bản đồ trò chơi¶

Cấp kỹ năng

Bản đồ

Dược liệu chính

Dược liệu phụ

Tiêu hao tinh lực/lần hái

1

Vô Lượng Sơn

Kiếm Các

Đôn Hoàng

Kính Hồ

Tung Sơn

Thái Hồ

Bạch Anh

*

Bồ Hoàng

*

Kiến

*

3

2

Tây Hồ

Xuyên Bối

*

Nguyên Hồ

*

Ong Độc

*

4

3

Nhĩ Hải

Cam Thảo

*

Tỳ Bà

*

Kim Ngân Hoa

*

Ong Độc

Tri Thù

*

5

4

Nhạn Nam

Trầm Hương

*

Câu Kỷ

*

Hoàng Cầm

*

Ngô Công

*

6

5

Long Tuyền

Phục Linh

*

Thương Thuật

*

Đỗ Trọng

*

Hạt Tử

*

7

6

Thương Sơn

Hoàng Liên

*

Hương Nhu

*

Phòng Phong

*

Thiềm Thử

*

8

7

Nhạn Bắc

Đương Qui

*

Quế Tâm

*

Hương Phụ

*

Ngân trả Xà

*

9

8

Võ Di

Hoắc Hương

*

Thủ Ô

*

Hồi Thần Thảo

*

Ngân trả Xà

10

9

Thạch Lâm

Long Quì Tử

*

Đông Trùng Hạ Thảo

*

Trúc Diệp Thanh

*

11

10

Thảo Nguyên

Tượng Bối

Nhân Sâm

12


Next Previous

Built with Sphinx using a theme provided by Read the Docs.
Thiên Long chén bát Bộ Cẩm Nang Tạp Lục