Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi

Hãy nhập thắc mắc của bạn, futbolpublic.com vẫn tìm những câu hỏi có sẵn mang lại bạn. Giả dụ không vừa lòng với các câutrả lời gồm sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivimột nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 cái tivi. Hỏi vào 7 ngày nhà máy sản xuất đó chế tạo được từng nào chiếc tivi, biết số truyền họa sản xuất hằng ngày là như nhau?
một ngày nhà máy sản xuất được:

680:4=170(chiếc)

bảy ngày nhà máy sản xuất được:

170 x 7 =1190(chiếc)

đáp số: 1190 mẫu tiviTrong 1 ngày nhà máylàm được số ti vi là :

680 : 4 = 170 ( cái tv )

Trong7 ngàynhà máylàm được số tv là :

170 x 7 = 1190 ( cái ti vi )

Đáp số : 1190 mẫu ti viTrong 1 ngày nhà máylàm được số tv là :

680 : 4 = 170 ( cái tv )

Trong7 ngàynhà máylàm được số tv là :

170 x 7 = 1190 ( cái ti vi )

Đáp số : 1190 cái ti vi


1 ngày nhà máy sản xuất sản xuất dc :

680 : 4 = 170 ( loại )

Vậy 7 ngày xí nghiệp sản xuất dc :

170 x 7 = 1190 ( dòng )

Đáp số : 1190 cái ti vi


1 ngày xản suất được số truyền ảnh là:

680:4=170 ( loại tivi )

7 ngày xản suất được sốtivi là:

170x7=1190( cái tivi )

Đáp số:1190chiếc tivi


Mỗi ngày xí nghiệp sản suất được :

680 : 4 = 170 ( chiếc )

Vậy 7 ngày xí nghiệp sản suất được :

170 x 7 = 1190 ( mẫu )

Đáp số : 1190 loại ti vi


Số truyền ảnh 1 ngày nhà máy sản xuất đó cung cấp được là :680:4=170 (tivi).Số vô tuyến 7 ngày xí nghiệp sản xuất đó cung ứng được là :170×7=1190 (tivi).Đáp số: 1190 tivi.
Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà bạn cần!

Một nhà máy sản xuất sản suất vào 4 ngày được 680 cái tivi . Hỏi trong 7 ngày xí nghiệp đó thêm vào được từng nào chiếc truyền hình , biết số truyền hình sản xuất hằng ngày là như nhau

Đọc tiếp...

Xem thêm:


1 ngày xí nghiệp sản xuất đc là :

680 : 4 = 170 ( chiếc )

7 ngày xí nghiệp sản xuất đc là:

170 x 7 = 1190 ( cái )

đ/s:.......


Một ngày xí nghiệp sản xuất được : 680 : 4 = 170 ( tivi )

7 ngày nhà máy sản xuất được : 170 x 7 = 1190 ( tivi )

Đáp số : 1190 tivi


hàng ngày nhà sản phẩm đósản xuất số tv là:

680:4=170(tivi)

7 ngày nhà máy sản xuất đó cung ứng số truyền họa là:

170x7=1190(tivi)

Đáp số:1190 tivi

tk nha


MỘT NHÀ MÁY SẢN XUẤT trong 4 NGÀY ĐƯỢC 680 TIVI.HỎI vào 7 NGÀY NHÀ MÁY ĐÓ SẢN XUẤT ĐƯỢC BAO NHIÊU CHIẾC TIVI,BIẾT SỐ vô tuyến SẢN XUẤT MỖI NGÀY LÀ NHƯ NHAU ?

Đọc tiếp...


1 ngày thì xí nghiệp đó tiếp tế dược số tivilà :

680 : 4= 170 ( tivi)

7 ngày thì nhà máy sản xuất đó chế tạo được số tivi là :

170 x 7 =1190( tivi)

Đáp số 1190 tivi


soát sổ Toán lớp 4 Giải SGK Toán lớp 4 Giải SGK giờ Việt lớp 4 Hỏi đáp Toán lớp 4 Hỏi đáp giờ đồng hồ Việt lớp 4 Hỏi đáp tiếng Anh lớp 4
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗