Nhiệm Vụ Truyền Kỳ Chương 2 Cửu Âm Chân Kinh

Hồi 1: Tìm fan quen

Đến tìm chạm chán Hắc Y Nhân(877, 603) Nhận trọng trách và xua đuổi them y đến chỗ Khâu Lan Nhi(863,519).Bạn vẫn xem: trọng trách truyền kỳ chương 2 cửu âm chân kinh


*

Kết thúc truyện trò ở phía trên hãy nhanh chóng đến tra cứu Khâu Đại Chiêu(869, 627), NPC vẫn yêu cầu các bạn đến gặp Hải Sư Phụ(899,645) để thừa nhận nhiệm vụ.Nhiệm vụ cần gặp mặt Thạch Thanh (kế bên Hải Sư Phụ) yêu cầu thăm dò thông tin Hoàn Nhi. Hãy chạy cho chỗ Thợ Săn Trương(840, 629), rồi chạy đến Điền Lão Bá (715,717) chất vấn xem tất cả chuyện gì? và chạy qua nơi Lão Chu(716, 756) coi Thủy Tỉ có tác dụng sao.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ truyền kỳ chương 2 cửu âm chân kinh


*

Chạy tiếp đến Khang Dũ (702 ,763) trò chuyện rồi chạy ra bên ngoài để thiêu số thi thể độc xà mặt ngoài.


*

Và tiếp tục đánh 3 Thanh Hoa Xà(654, 778) ở sát đó . Rồi quay trở về tìm Đại phu báo đến ông biết với an tâm.

Hồi 2: Trà lâm bao gồm nạn

Chạy lên Trà Lâm (398, 849) nhằm tìm thuốc giải .Đến đó thủ thỉ với Giang Nhĩ Ninh(381, 857) để nạm thêm thông tin.

Rồi hỏi xem : "Thư Uyển Nghi làm sao lại xuất hiện thêm ở đây?". Tiếp đó chạy search Xà Nô(344 897) để vượt qua và rước Hộ trung tâm Cốt.

Quay lại search Thư Uyển Nghi và hộ tống theo cô ta. Sau lúc tới nơi cần đưa tới hãy đánh bại 3 thương hiệu Trà Lâm Thủ Vệ(405 970). Xong xuôi nhiệm vụ này thì nhanh chóng chạy cho Thẩm Xứ Trà Lâm.Đến đây truyện trò với Đông Phương Hoàn để nhận trách nhiệm gải cứu các chị em bị bắt cóc.


*

Chạy cho tọa độ (261 969) và lần lượt cứu các cô gái trong bao tải.

Tiếp tục mang lại Sở Thiên Bưu xem có ý định cầm nào?

Thiên Bưu sẽ đề nghị bạn đánh bại 2 Thần Thoái Môn Khán Thủ ngay lập tức trước cửa tiệm rồi quay lại thủ thỉ với y. Sau cùng quay lại tìm nhà tiệm và hoàn thành hồi máy 2.

Xem thêm:

Hồi 3: khách hàng Điếm Nghi Vân

Trò chuyện cùng với Hoàng Vinh để nhận nhiệm vụ, ông chủ tiệm yêu thương cầu tích lũy 2 Da lợn rừng (507, 861 ) cùng 2 domain authority sói tốt (556, 957).

Rồi quay lại chỗ Thân Tú Nhi (774, 695) dìm y phục. Tếp tục đến chỗ Sở Thiên Bưu(716, 693) trả nhiệm vụ.Kế kia Sở Thiên Bưu yêu mong hãy có y phục để trên giường tầng 2 khách sạn (723, 719), mang đến đúng tọa độ dấn chuột phải đặt hoàn thành.

Sau đó nói chuyện với cô gái trên giường xem như là ai? cô bé sẽ cần chúng ta giúp mang Bình trà trên bàn rồi cọ mặt mang lại cô gái.

Sau kia chạy mang lại chủ Dược Dường nhằm mượn ngân châm châm cứu. Bao gồm ngân châm hãy quay trở về chỗ cô nàng để châm cứu.

Cô gái vẫn cần bạn nhặt một số ít vật phẩm ở trên đầu giường, nhặt đúng thứ tự sẽ chấm dứt nhiệm vụ trộn thuốc. Bao gồm thuốc hãy mang đến trả cho cô ấy với xuống bên dưới lầu tra cứu 3 thần thoại Môn Khán Thủ để vượt qua Y.

Tiêu diệt hoàn thành 3 thương hiệu đó quay trở về báo mang lại cô nương trốn khỏi đây. Rồi tiếp đến đến tìm kiếm ông nhà dược mặt đường để trả nhiệm vụ.

Hồi 4: Thám Hiểm Trà Lâm

Kết thúc chuyện trò với ông chủ hãy hối hả đến tra cứu Hải Thiên Long (899, 645) rồi ra trước cửa thính gs Huynh Phương Thanh.Sau khi gặp mặt lại Hải Thiên Long xong xuôi trò chuyện hay hối hả đến trả lời Chưởng Quỹ khách hàng Sạn (718, 705) rồi đi hỏi người qua đường (448, 840) để rõ hướng đi của Đại Đạo. Tiếp đó đến tìm Hoa Ngọc Bảo (393, 1012) và vượt mặt 2 Phục kích Hoàng Y Tỳ Nữ.Bây giờ hãy lập tổ đội cùng tim Lưu Xảo Nhi khiêu chiến Tra lâm 1 lần.

Đến nơi trò chuyện với NPC và thả chim người yêu câu tất cả trong túi để hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo lại cùng với Hải Thiên Long để xong Truyền Kỳ chương 1.