NỘI CÔNG 6 CỬU ÂM CHÂN KINH

Để cải tiến vượt bậc các tầng cao rộng của Nội Công 6, quý nhân sĩ bắt buộc buộc phải mang lại Ma Môn Lệnh. Hoàn thành xong xuôi những trọng trách chính của Nội Công 6, nhân sĩ vẫn thu nhặt về được không ít Ma Môn Lệnh cùng rất nhiều phần thưởng thu hút không giống.

Bạn đang xem: Nội công 6 cửu âm chân kinh

Quý Khách đang xem: Nội công 6 cửu âm chân kinh


*

Điều kiệnMáy chủ sẽ dứt Cửu Âm Chí nội công 6.Nhân sĩ đạt thực lực Ngạo Thị Quần Hùng.Nhiệm vụ chủ yếu (1)Nhân sĩ đạt ĐK tìm tới Nga Mi Đệ Tử (Thủ Đô Hà Nội 685,721) để nhấn nhiệm vụ Hoàng Thành Chi Mệnh.


*

*

*

Tiếp tục làm Q Mò Kyên ổn Đáy Biển. Đến Kyên Lăng (1502, 807). Đến tiếp vị trí (1584, 955) tìm hiểu thêm tin tức. Đối thoại cùng với Ngô Húc


*

Chạy mang đến tọa độ (1470, 1148) search tiếp tin tức. Đối thoại với Lữ Mộng. Sau đó di chuyển vào Hoàng Cung (835, 1198) cùng mang đến tìm Phó Bân Ngôn (821, 1192).Sau kia, trở lại tìm kiếm Ngao Đào (1538, 2305) nhằm trả trọng trách cùng dấn trách nhiệm tiếp theo.


Quay về khách hàng điếm (1308, 1427). Đến nơi thì tín đồ đi mất, hội thoại cùng với Điếm Tiểu Nhị (1311, 1425). Sau đó đi kiếm Đồ Phong (2098, 924)Phần thưởngkhi ngừng chấm dứt trọng trách Nội Công 6 - Cmùi hương 1, thân sĩ vẫn nhận thấy Quà Nhiệm Vụ Chính (1) x1Môn Ma Lệnh x60.

Xem thêm:


Điều kiệnMáy chủ đang hoàn thành Cửu Âm Chí chưởng lực 6.Đạt tiềm năng Cử Thế Vô Song.Hoàn thành dứt trách nhiệm chương 1.Nhiệm vụ chính (2)Nhân sĩ đạt điều kiện, tìm tới Mạc Vô Tình(Lạc Dương 1125, 619) để nhận trọng trách Trần Ai Sơ Định.Sau kia đếnLạc Dương Khách Sạn (1029, 766).Đến chỗ, nhận được tin báo, chớp nhoáng đi tìm Hinch Quân Khả (1041, 786)


Sau khi hội thoại cùng với Chu Đệ, trở lại Lạc Dương vào Tinc Dao Biệt Viện (1054, 599). Đến nơi, tìm tiếp NPC Vương Phúc (1038, 610) bên cạnh đó.


Đi theo tên Ma giáo, mang đến chỗ thì tìm về NPC Xa Phu (1064, 466) để cho tới Yên Vũ Trang, tìm kiếm Vương Nhị Hổ (309, 72)


Sau kia, kiếm tìm Lý Tam (332, 66). Tìm Triệu Phụ Quý (333, 32) nhằm đổi thoai nghiêm. Tiếp theo tìm Xa phu (330, 43) dịch chuyển về Kyên ổn Lăng kiếm tìm Chu Đệ nói chuyện.


Tìm fan liên hệ Thiếu Lâm (709, 1138), Người liên lạc Võ Đang (759, 1138). Sau đó tìm tới Xa Phu (705, 1331) nhằm mang lại cổng Tinc Dao Cung.Qua Yên Vũ Trang, tìm kiếm Mạc Vô Tình (335, 17)


Sau đó, lập tổ đội với xong xuôi thừa ải Tinc Dao Cung (coi bài xích chỉ dẫn cấm địa Tinch Dao Cung). Hoàn thành ngừng,đem tlỗi tín giao cho Hoàng Thượng (Kyên ổn Lăng 734, 1070) nhằm xong xuôi trọng trách bao gồm (2)Đổi Nội Công 6 Bát Đại Môn Phái

Đệ tửMôn Phái, hoàn toàn có thể về môn phái, chạm mặt các NPC tương xứng để thay đổi Nội Công 6.


Nga My: NPC Văn uống Tlỗi Lạc ( 294 ; 93) Nga MyQuân Tử Đường: NPC Lý Tiêu Hợp (488 ; 690) Quân Tử ĐườngVõ Đang: Thạch Vạn Quân (382 ; 351) Võ ĐangCái Bang: Chu Bất Toàn (630,225) Cái BangCẩm Y Vệ: Bạch Đường Ngọc (395,-194) Cđộ ẩm Y VệĐường Môn: Đường Hàn Sa (1064, -139) Đường MônCực Lạc Cốc: Kiều Phỉ Huyết(152 52) Cực lạc CốcThiếu Lâm: Kiều Phỉ Huyết(152 52) Thiếu Lâm