Pay Đi Với Giới Từ Gì

⚠️ CHÚ Ý! Bài viết này sẽ viết về cấu tạo chụ ý! Sự để ý của bạn về cấu trúc chăm chú đã có được Haông xã Não chụ ý!! ⚠️

Hãy cùng Haông chồng Não tìm hiểu về cấu trúc pay attention to lớn, nhằm biểu lộ sự chú ý, vào nội dung bài viết này nhé!

I. Định nghĩa về cấu trúc pay attention to

Cấu trúc pay attention lớn có nghĩa là để ý mang lại điều gì.quý khách hàng đã xem: Pay đi cùng với giới từ gì

Trong câu, pay attention lớn nhập vai trò là các hễ từ bỏ. Các dạng của cấu tạo pay attention to

Dạng ngày nay ngôi bố số it: pays attention toDạng quá khứ đơn: paid attention toDạng phân từ bỏ hai: paid attention to

Ví dụ

Please pay attention to the road when you’re driving.

Bạn đang xem: Pay đi với giới từ gì

Hãy để ý cho lối đi khi cậu lái xe.

People must pay attention to the government’s directive sầu.Mọi tín đồ nên để ý cho các thông tư của cơ quan chỉ đạo của chính phủ.

I feel lượt thích I’m invisible because no one pays attention to me.Tôi cảm hứng nhỏng bản thân tàng hình ấy bởi chẳng ai chăm chú mang lại tôi cả.


*

*

*

*

*

For now, I want to lớn focus on my study first.Bây giờ, tôi muốn tập trung vào chuyện học tập trước sẽ.

I love to learn history, but the events are just so lame. How can I focus on them?Tôi đam mê lịch sử vẻ vang nhưng các mốc sự kiện ngán vượt là ngán luôn á. Làm sao tôi triệu tập nổi?

Lưu ý:Tất cả những cấu trúc đều phải có tận cùng luôn luôn là những giới từ bỏ (lớn, on, of), cần chúng rất nhiều kết phù hợp với danh tự hoặc danh cồn tự.

Xem thêm:

IV. những bài tập về cấu tạo pay attention to

Bài tập: Chọn đáp án đúng (A, B hoặc C) mang lại những câu sau: 1. You should always pay attention ______ personal grooming.

with khổng lồ for

2. Don’t pay attention ______ Duy, he cries crocodile tears.

khổng lồ on for

3. You must pay attention ______ this problem before everything.

to on with

4. Pay attention khổng lồ Nhi’s ______ because she won’t explain it a second time.

saying says said

5. It is bad for us khổng lồ pay attention ______ và ignore other skills.

lớn read reading lớn reading

6. Hang never ______ attention to lớn what Thuy’s saying.

pay paying pays

7. Pay attention to your your ______, or you’ll wake up in the hopital one day.

healthy heal health

intonate intonational intonation

Score =

Đáp án

Kéo hơn nữa là cho tới câu trả lời rồi đó!

Nói trước rồi nha! Ngay bên dưới này là câu trả lời đó bạn đọc ơi!

tototosayingto lớn readingpayshealthintonation

V. Kết bài

Qua nội dung bài viết này, Hachồng Não đã trình làng mang đến chúng ta cấu tạo pay attention to lớn. Theo kia, kết cấu này có nghĩa là chăm chú cho điều gì. Chúng ta sử dụng kết cấu Khi mong mỏi bạn nghe tập trung vào điều gì. Ngoài cấu tạo pay attention to lớn, bọn họ gồm thêm 3 kết cấu không giống đồng nghĩa tương quan.